HomeRejsyInfoKontakt
AZORY
Obecnie nie ma zakazu przylotów na Azory. Cały czas istnieją połączenia lotnicze (jest to przecież część Portugalii) jednak swobodne poruszanie się na wyspach jest obłożone warunkiem zdrowotności:
1. Każdy przybywający na wyspy powinien mieć certyfika
   negatywny COVID wykonanhy w ciągu ostatnich 72 godz i
   wydany przez certyfikowane labolatorium, lub...
2. poddać się badaniu na miejscu i czekać na wynik następne
   48 godz. w hotelu. To badanie musi być powtórzone po 5 i
   po 13  dniu pobytu na Azorach
3. poddać się dobrowolnej 14-dniowej kwarantannie

   W przypadku wyniku pozytywnego, lub nie wykonania żadnej z powyższych czynności, przylatujący jest zawracany do miejsca wylotu.
  
   W tej chwili Portugalia nie jest już krajem podwyższonego ryzyka i podobnie do Polski powoli rozszerza dostępność aktywności i prowadzenia firm. Same Azory są praktycznie wolne od wirusa. Ostatni przypadek zaobserwowano 2 tygodnie temu, na wszystkich wyspach jest jedynie kilka osób zarażonych.
   Pozostaje więc czekać na wznowienie lotów, co ma nastąpić w ciągu 2-3 tygodni. TAP Portugal ma przygotowany już nowy rozkład lotów i cennik.

   PAMIĘTAJCIE: dla uniknięcia kłopotów na 2 dni przed planowanym wylotem z Polski należy zrobić test przeciwko COVID

   Zmiany w sytuacji odnotujemy na tej stronie.
Zmiany
Informacja z 03 czerwca

W tej chwili znikn
ęły obostrzenia dla przylatujących na Azory.
TAP Airlines od lipca uruchamia loty z Berlina do Lizbony (drugi etap Lizbona-Azory funkcjonuje bez przerwy), a od sierpnia uruchamia loity z Warszawy do Lizbony.